Wie het kleine niet eert…

In 1970 telde ons land maar liefst 913 gemeenten. Inmiddels zijn het er nog maar 352. Gemeenten worden steeds verder samengeklonterd. Er wordt immers telkens meer van hen verwacht. Maar een aantal kleine gemeenten toont welhaast Gallisch verzet tegen deze schaalvergroting. Het zijn onze eilanden; Schiermonnikoog, Vlieland, Ameland, Terschelling. Maar op het vaste land ook: gemeente Rozendaal. We stellen u voor aan deze kleine speler in het veld.

Lees meer