Kiespijn Colofon

zo werkt kiespijn

Kiespijn wordt gemaakt door:

Martijn van Koolwijk,

Jaap van Otterlo,

Jan Gipman,

met gastbijdrages van:

Jacob Gesink,

Pauline Gesink

Disclaimer

In principe hebben we het beste voor met de wereld en iedereen die daarop woont of tijdelijk in de ruimte verblijft. Kiespijn wordt gemaakt zonder winstoogmerk en er is dus geen sprake van het digitaal achtervolgen van lezers/ bezoekers om van ze te weten te komen of ze liever chocolade- of vanillevla eten om de ingewonnen informatie vervolgens door te verkopen aan Coberco.