bestaanszekerheidbestaanszekerheid

Het modewoord voor deze verkiezingen is natuurlijk ‘bestaanszekerheid’. Het is een regelrechte hype, net als de term ‘F5-journalistiek’. Oftewel zoeken in een documentje naar een bepaald woord of term.

Maar de grootste verkiezingshype is toch wel ons aller nationale knuffel-CDA’er Pieter Omtzigt. Zijn eigen partij NSC presenteerde vandaag trots dan eindelijk het langverwachte verkiezingsprogramma. Hype + hype + hype = Control-F op ‘bestaanszekerheid’. En dat levert liefst 28 resultaten op. Lees ze hier allemaal!

Daarna lees je onze concrete voorstellen voor Nederland: we focussen ons allereerst op de bestaanszekerheid, op betaalbare en bereikbare eerste levensbehoeftes zoals voedsel, energie en wonen.
-pagina 3, voorwoord

Bestaanszekerheid 13
-pagina 4, inhoudsopgave

Een belangrijke voorwaarde daarbij is bestaanszekerheid – een prioriteit in ons programma.
-pagina 5, inleiding

In overeenstemming met de conclusies van de Nationale ombudsman en van de commissie Thodé moet op Saba, Bonaire en St Eustatius haast gemaakt worden met maatregelen voor bestaanszekerheid.

We willen de eilanden helpen met hun ‘voortbestaanszekerheid’ door actief in te spelen op klimaatverandering.
-pagina 12, over ‘goed bestuur in het koninkrijk’

Bestaanszekerheid
-pagina 13, titelblad

Het garanderen van de bestaanszekerheid van alle burgers, door het voeren van een rechtvaardig inkomensbeleid en het veiligstellen van de toegang tot essentiële voorzieningen zoals onderdak, energie, voedsel en water.

Het eerste lid van artikel 20 van de Grondwet bevat een duidelijke opdracht: ‘de bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid.’

De afgelopen jaren is de bestaanszekerheid van veel Nederlanders echter ernstig verwaarloosd.

Om de bestaanszekerheid te bevorderen, nemen we een aantal maatregelen, die verder gaan dan alleen aandacht voor een toereikend minimumloon.

Het waarborgen van elementaire bestaanszekerheid begint bij toegang tot basisvoorzieningen.

Bestaanszekerheid betekent allereerst dat we het wettelijk minimumloon en de daaraan gekoppelde
uitkeringen herijken.

Bestaanszekerheid heeft nadrukkelijk ook betrekking op mensen die niet (meer) kunnen deelnemen aan het arbeidsproces.

Bestaanszekerheid betekent in zijn algemeenheid dat basisvoorzieningen voor iedereen betaalbaar en bereikbaar zijn, zowel in normale tijden als in tijden van schaarste.
-pagina 14, over bestaanszekerheid

Bestaanszekerheid betekent ook betaalbare energie: we voeren een sociaal tarief in bij de energiebelasting op gas

Wet- en regelgeving die bedoeld is om mensen bestaanszekerheid te geven gaat er te makkelijk van uit dat mensen elk detail kunnen doorgronden.
-pagina 15, over rechtvaardig inkomensbeleid

Bestaanszekerheid betekent dat iedereen rond moet kunnen komen van zijn of haar pensioen en mee moet kunnen blijven doen met de maatschappij.
-pagina 18, over pensioen

Onze relatief open en tolerante houding en onze welvaart zijn daarnaast door de eeuwen heen een magneet geweest voor mensen en groepen die om hun geloof of mening werden vervolgd of in ons land bestaanszekerheid zochten.
-pagina 29, over identiteit en cultuur

Goed onderwijs ligt aan de basis van bestaanszekerheid.
-pagina 34, over goed onderwijs

De eenvoudigste route naar bestaanszekerheid is via de route van werk.
-pagina 39, over werk en economie

Het bevorderen van bestaanszekerheid heeft daarom ook positieve gevolgen voor de gezondheid.
-pagina 44, over preventie in de zorg

Bestaanszekerheid betekent dat mensen zorg krijgen als dat nodig is.
-pagina 46, over toegankelijkheid van zorg

De bewoonbaarheid van ons land en de kwaliteit van het leefmilieu zijn essentiële onderdelen van de
bestaanszekerheid op langere termijn.


Klimaatverandering kan grote gevolgen hebben voor de bestaanszekerheid van ons land doordat de zeespiegel stijgt, rivierafvoeren sterker zullen fluctueren en het weer verandert.
-pagina 52, over de leefomgeving

Met het oog op de bestaanszekerheid van de bevolking vinden wij het daarnaast van belang dat de overheid voldoende strategische voorraden aanhoudt.
-pagina 69, nice over paraatheid bij rampen

Diverse voorstellen uit dit programma op het gebied van bestaanszekerheid, gezondheidszorg en infrastructuur vragen daarnaast om extra financiële ruimte.
-pagina 76, over overheidsfinanciën

Wel zullen we voor lagere en middeninkomens maatregelen nemen die bijdragen aan hun bestaanszekerheid.
-pagina 77, over rijksinkomsten

Volledige uitsluiting van het geldverkeer moet ten slotte onmogelijk zijn, omdat daarmee
de bestaanszekerheid van burgers in het gedrang kan komen.

-pagina 79, over de financiële sectorDoor Jaap