In 1970 telde ons land maar liefst 913 gemeenten. Inmiddels zijn het er nog maar 352. Gemeenten worden steeds verder samengeklonterd. Er wordt immers telkens meer van hen verwacht. Maar een aantal kleine gemeenten toont welhaast Gallisch verzet tegen deze schaalvergroting. Het zijn onze eilanden; Schiermonnikoog, Vlieland, Ameland, Terschelling. Maar op het vaste land ook: gemeente Rozendaal. We stellen u voor aan deze kleine speler in het veld.

Gemeente Rozendaal telt slechts 1.726 inwoners. Hiervan waren er onlangs 32 besmet met Corona. Financieel is de gemeente gelukkig zeer gezond. De gemeente is weliswaar te klein om alles zelf te kunnen, maar diensten waarin gemeente Rozendaal zelf niet kan voorzien worden ingekocht bij buurgemeente Rheden.

De gemeenteraad bestaat uit slechts 9 personen uit 3 plaatselijke partijen. De burgemeester van Rozendaal is Ester Weststeijn-Vermaat. Zij is onafhankelijk burgemeester, dus geen lid van een partij. Daarmee is ze onderdeel van een select gezelschap van 22 partijloze burgemeesters in het land. De burgemeester krijgt hulp van een jaarlijks wisselende kinderburgemeester. Momenteel wordt deze taak uitgevoerd door de 10- jarige Alena Martensis.

Mevrouw Weststeijn-Vermaat schrijft nu en dan brieven aan de inwoners. In een nieuwjaarsbrief schreef zij over gezamenlijk de samenleving vormen en zoeken naar verbinding. Maar ook duurzaamheid wordt als belangrijk thema gezien door de coalitie. Criminaliteit en overlast komen nauwelijks voor in de welvarende gemeente, maar toch beschikt ze over een heuse wijkagent; Jos Scholten. Onder de twitternaam @POL_Rozendaal bericht hij nu en dan over een gevonden fiets, winkeldief of telefoonboef.

In ieder gemeenteraadsverkiezingsjaar is er een nek-aan-nek race tussen gemeente Rozendaal en gemeente Schiermonnikoog. Wij van Kiespijn kunnen bijna niet wachten op het verlossende antwoord dit jaar. Wie telt als eerste alle stemmen na het sluiten van de stembus? Na 2010 is het Rozendaal niet meer gelukt om Schiermonnikoog te verslaan. Maar echt eerlijk is het niet hoor, Schier, met maar 800 stemgerechtigden.